Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

Komunikaty


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI CITA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r.

Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą przy Am Stadtpark 9, w Wiedniu (1030), Austria, wpisany do rejestru Osterreichisches Firmenbuch, Handelsgericht Wien pod numerem Fn 122119 M, działający w Polsce za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce przy ul. Grzybowskiej 78, w Warszawie (00-844), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 753494, pełniący funkcję likwidatora CITA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza, że z dniem 29 października 2019 r. Fundusz został wykreślony z rejestru funduszy inwestycyjnych. Tym samym likwidacja Funduszu została zakończona.

8 listopada 2019 15:55 więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI SVEA NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r.

Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą przy Am Stadtpark 9, w Wiedniu (1030), Austria, wpisany do rejestru Osterreichisches Firmenbuch, Handelsgericht Wien pod numerem Fn 122119 M, działający w Polsce za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce przy ul. Grzybowskiej 78, w Warszawie (00-844), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 753494, pełniący funkcję likwidatora SVEA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza, że z dniem 29 października 2019 r. Fundusz został wykreślony z rejestru funduszy inwestycyjnych. Tym samym likwidacja Funduszu została zakończona.

 

8 listopada 2019 15:50 więcej