Informacje dla uczestników funduszy w likwidacjiPytania i odpowiedzi


Uczestnicy funduszu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Inwestycje Rolne") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Plac Konesera 8

03-736 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 02 lub 801 822 222 (w godz. 9.00 – 17.00)

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Inwestycje Rolne będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Inwestycje Rolne był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Inwestycje Rolne – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Inwestycje Rolne.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Inwestycje Rolne zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.
Pytania i odpowiedzi


Uczestnicy funduszu Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Vivante") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Plac Konesera 8

03-736 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA"

* telefonicznie:

+48 22 578 56 02 lub 801 822 222 (w godz. 9.00 – 17.00)

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Vivante będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Vivante był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Vivante – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Vivante.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Vivante zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.
Pytania i odpowiedzi


Uczestnicy funduszu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Lasy Polskie") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Plac Konesera 8

03-736 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 02 lub 801 822 222 (w godz. 9.00 – 17.00).
 

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Lasy Polskie będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Lasy Polskie był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Lasy Polskie – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Lasy Polskie.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Lasy Polskie zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.
Pytania i odpowiedzi


Uczestnicy  funduszu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Inwestycje Selektywne") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Plac Konesera 8

03-736 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 02 lub 801 822 222 (w godz. 9.00 – 17.00).

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Inwestycje Selektywne będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Inwestycje Selektywne był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Inwestycje Selektywne – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Inwestycje Selektywne.

Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Inwestycje Selektywne rozpoczął się z dniem 20 lutego 2018 r.


Komunikaty


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI SVEA NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r.

Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą przy Am Stadtpark 9, w Wiedniu (1030), Austria, wpisany do rejestru Osterreichisches Firmenbuch, Handelsgericht Wien pod numerem Fn 122119 M, działający w Polsce za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce przy ul. Grzybowskiej 78, w Warszawie (00-844), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 753494, pełniący funkcję likwidatora SVEA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza, że z dniem 29 października 2019 r. Fundusz został wykreślony z rejestru funduszy inwestycyjnych. Tym samym likwidacja Funduszu została zakończona.

 

8 listopada 2019 15:50 więcej

DRUGIE OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI SVEA NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30 stycznia 2020 roku. 

19 lipca 2019 08:47 więcej

PIERWSZE OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI SVEA NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30 stycznia 2020 roku.

11 lipca 2019 16:22 więcejPytania i odpowiedzi


Brak pytań i odpowiedzi


Pytania i odpowiedzi


Brak pytań i odpowiedzi